Kabe NOVALIT T Akord 20kg – Polikrzemianowa masa tynkarska

Kabe NOVALIT T Akord 20kg – Polikrzemianowa masa tynkarska

160,21  Brutto

Poprzednia najniższa cena: 160,21 .

Brak w magazynie

Producent:

Kod EAN:

5904509293343

Numer katalogowy:

Nie nadano

Opakowanie:

20 kg

Kolor:

Biały

Kabe NOVALIT T Akord 20kg – Polikrzemianowa masa tynkarska

Kabe NOVALIT T Akord 20kg – Polikrzemianowa masa tynkarska służy do natryskowego (maszynowego) wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz budynków w tym również w systemach ociepleń na bazie styropianu i na bazie wełny mineralnej.

Szczególnie polecany do stosowania na dużych powierzchniach oraz na podłożach o zakrzywionych, nieregularnych kształtach. Cechuje go wysoka wydajność i szybkość nakładania. Przeznaczony zarówno na podłoża mineralne (jak np.: beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny), jak i na podłoża pokryte dobrze związaną powłoką malarską na bazie tworzyw sztucznych.

Przed nakładaniem masy tynkarskiej podłoże wymaga zagruntowania.

Właściwości:

• Mineralny charakter
• Niskoalkaliczny odczyn (pH 8 – 9,5)
• Odporny na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych
• Wysoko wydajny
• Bardzo dobra przyczepność do podłoża
• Dodatkowo zabezpieczony przed porostem glonów i grzybów
• Szybki i łatwy w nakładaniu

Karta techniczna Kabe NOVALIT T Akord 20kg

Waga 20 kg
Wymiary 34,5 × 34,5 × 26,5 cm

Kolory

Wybierz odpowiedni kolor dla swojego budynku i odezwij się do Nas w celu zamówienia.

Paleta kolorów Kabe

Dane techniczne

Bazowy środek wiążący modyfikowane potasowe szkło wodne;
Pigmenty odporne na wpływ czynników atmosferycznych nieorganiczne pigmenty barwne;
Kolory naturalna biel oraz kolory wg wzornika KABE, NCS lub dostarczonego wzoru (możliwe do uzyskania przy użyciu pigmentów nieorganicznych);
Faktury pełna
Grubości ziarna 1,5 mm
Rozcieńczalnik woda
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża) od +5°C do +25°C
Względna wilgotność powietrza ≤75%
Przepuszczalność pary wodnej Sd=0,06 m (kat. V1)
Absorpcja wody w=0,16 kg/m2∙h0.5 (kat. W2)
Okres przydatności do stosowania 18 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkniętym opakowaniu

Sposób użycia

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoże musi być nośne (bez rys i spękań), odtłuszczone, równe i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić mechanicznie, a następnie zmyć wodą i odkazić preparatem ALGIZID. Stare i/lub zabrudzone podłoża umyć i odtłuścić wodą z dodatkiem preparatu CLEANFORCE. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) trzeba usunąć. W sytuacji, gdy nierówności podłoża są znaczne (od 5 do 15 mm), ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą wyrównawczą, a następnie całą powierzchnię przeszpachlować zaprawą klejąco-szpachlową KOMBI. Przy mniejszych nierównościach (do 5 mm) można od razu podłoże wyrównać i wygładzić zaprawą klejąco-szpachlową KOMBI. Podłoża chłonne przed nakładaniem zapraw wyrównawczych i/lub szpachlowych należy zagruntować preparatem BUDOGRUNT ZG. Zastosowanie zapraw szpachlowych i/lub wyrównawczych powinno być zgodne z kartami technicznymi tych produktów. Świeże podłoża betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne można tynkować dopiero po upływie min. 2 tygodniowego okresu sezonowania. Warstwy podkładowe systemu ociepleń wykonać zgodnie z technologią złożonego systemu izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków – ETICS.
GRUNTOWANIE:
Przed nakładaniem masy tynkarskiej podłoże należy zagruntować preparatem NOVALIT GT. Okres sezonowania zastosowanego na podłożu preparatu przed nakładaniem tynku wynosi ok. 24 godzin. Zalecamy zastosowanie  preparatu podbarwionego przez kolor tynku.
PRZYGOTOWANIE MASY TYNKARSKIEJ:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Po długim okresie magazynowania, a bezpośrednio przed użyciem, masę należy dokładnie wymieszać (wiertarką/mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem koszykowym), aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Dalsze mieszanie nie jest wskazane, gdyż może doprowadzić do nadmiernego napowietrzenia masy. W uzasadnionych przypadkach masę tynkarską można rozcieńczyć niewielką ilością wody pitnej (dodając maksymalnie 0,1 litra na 20 kg tynku). Przy ustalaniu ilości wody należy uwzględnić rodzaj podłoża, warunki wysychania i technikę aplikacji.
NAKŁADANIE:
Masę tynkarską nakładać na podłoże przy pomocy pneumatycznego urządzenia natryskowego o ciśnieniu roboczym 3÷4 atm. i średnicy dyszy 5÷6 mm. Podczas natrysku masy pistolet należy prowadzić prostopadle do podłoża w odległości 0,4÷0,6 m.
WYSYCHANIE:
Czas wiązania (utwardzenia) nałożonej na podłoże masy tynkarskiej (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 24 godziny. Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania nawet do kilku dni. Nowo nałożoną masę tynkarską chronić przed opadami atmosferycznymi i kondensacją wilgoci, aż do całkowitego utwardzenia wyprawy.
WSKAZÓWKI WYKONAWCZE:
Na efekt końcowy wykonanej wyprawy tynkarskiej może mieć wpływ rodzaj podłoża. Dlatego też, w przypadku występowania niejednorodnego podłoża, zaleca się wcześniejsze przeszpachlowanie całej jego powierzchni zaprawą klejąco-szpachlową KOMBI. W celu uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym materiałem z tej samej partii produkcyjnej, metodą „mokre na mokre”. Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy umyć wodą. Podczas nakładania i wysychania masy tynkarskiej powinna występować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza od +5°C do +25°C. Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych i przy silnym wietrze. W celu ochrony niewyschniętej wyprawy tynkarskiej przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek lub plandek ochronnych.
Shopping Cart
Scroll to Top