Polstyr S1 Klej do siatki 25Kg

Polstyr S1 Klej do siatki 25Kg

23,00  Brutto

Poprzednia najniższa cena: 23,00 .

Brak w magazynie

Producent:

Kod EAN:

Nie nadano

Numer katalogowy:

Opakowanie:

25 kg

Kolor:

Polstyr S1 Klej do siatki 25Kg jest składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem POLSTYR.

Jest przeznaczony do wykonywania cienkiej warstwy zbrojonej siatką podtynkową oraz do przyklejania płyt styropianowych do podłoża (zewnętrznych ścian budynków) metodą ETICS.

Ściany mogą być wykonane z elementów murowych (cegły, bloczki, kamień, itp.) lub z betonu (wylewanego na budowie lub w postaci elementów prefabrykowanych).

Polstyr S1 Klej do siatki 25Kg może być stosowany zarówno na nowych ścianach pionowych, jak i przy renowacji już istniejących. Możliwe jest również stosowanie na powierzchniach poziomych oraz nachylonych, które nie są narażone na działanie opadów atmosferycznych.

Ocieplenie POLSTYR nie jest przeznaczone do zapewnienia szczelności konstrukcji budowlanej pod względem przenikania powietrza.

Klej do siatki z włókna szklanego można stosować do przyklejania zarówno białych, jak i grafitowych płyt styropianowych. Zaprawa jest suchą mieszanką wysokiej jakości spoiwa cementowego, kruszyw i środków modyfikujących. Jest produktem wydajnym, bardzo wygodnym i łatwym w użyciu. Zaprawę cechuje bardzo dobra urabialność, elastyczność oraz przyczepność.

Właściwości:

– składnik zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem POLSTYR,

– jednostkowe opakowanie: worek papierowy 25 kg,

– zbiorcze opakowanie: paleta 42 worki x 25 kg,

– zużycie przy przyklejaniu płyt styropianowych: 3 – 4 kg/m2,

– zużycie przy zatapianiu siatki: 2,5 – 3,5 kg/m2,

– wyrób zgodny z krajową oceną techniczną

Karta techniczna Polstyr S1 Klej do siatki

Waga 25 kg
Wymiary 53 × 30 × 16 cm
Ilość

25 kg

Sposób użycia

Przygotowanie podłoża

Mocowanie płyt styropianowych

Zaprawa POLSTYR S1 ma bardzo dobrą przyczepność do nośnych podłoży, zwartych, suchych. Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich. „Głuche” tynki trzeba odkuć. Ubytki i nierówności podłoża należy wyrównać. Zanieczyszczenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powłoki malarskie i powłoki o niskiej przyczepności do podłoża należy całkowicie usunąć, np. za pomocą myjek ciśnieniowych z dodatkiem środka do usuwania zanieczyszczeń. Miejsca będące siedliskiem mchów i glonów należy oczyścić, a następnie nasycić roztworem preparatu grzybobójczego. Stare, nieotynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powłoki malarskie należy obmieść z kurzu, a potem umyć wodą pod ciśnieniem i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Podłoża o dużej nasiąkliwości, np. mury z bloczków gazobetonowych, należy obficie zagruntować preparatem POLSTYR PRIMAZONE U i pozostawić do wyschnięcia. Przyczepność do przygotowanego podłoża sprawdza się poprzez przyklejanie kostek styropianu 10×10 cm w kilku miejscach i ręczne ich odrywanie po 4-7 dniach. Nośność podłoża jest wystarczająca wtedy, gdy styropian ulega rozerwaniu. Jeśli styropian odrywa się łącznie z warstwą zaprawy, to dodatkowo należy stosować łączniki mechaniczne.

Wykonywanie warstwy zbrojonej siatką
Płyty styropianowe należy szlifować papierem ściernym i dodatkowo mocować łącznikami mechanicznymi. Jeśli styropian przez ponad 2 tygodnie nie został pokryty warstwą zbrojoną, to należy ocenić jego jakość. Płyty pożółkłe i o pylącej powierzchni koniecznie wymagają przeszlifowania grubym papierem ściernym.

Przygotowanie masy klejącej

Zaprawę POLSTYR S1 wsypać do czystej, chłodnej wody w ilości 5,5 – 6,0 litra wody na 25 kg suchej mieszanki. Wymieszać przy pomocy wiertarki wolnoobrotowej z mieszadłem, aż do uzyskania jednolitej masy bez grudek, o pożądanej konsystencji. Następnie należy odczekać 5-10 minut i ponownie przemieszać. Wymieszaną masę klejącą należy zużyć w ciągu jednej godziny. Czas przydatności do użycia ulega zmianom w zależności od warunków atmosferycznych.

UWAGA! Produkt drażniący. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i natychmiast zasięgnąć porady lekarza. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Sposób użycia

Montaż płyt styropianowych

Przy podłożach równych i gładkich przygotowaną masę klejącą POLSTYR S1 należy nakładać na całą powierzchnię płyty, a następnie „przeczesać” pacą zębatą 10 x 10 mm. W przypadku klejenia na nierównym podłożu masę klejącą POLSTYR S1 należy nakładać po obwodzie płyty pasem o szerokości 3 5 cm, a na pozostałej powierzchni w postaci 6-8 placków o średnicy około 8 cm, tak  aby każdorazowo po dociśnięciu płyty klej pokrywał co najmniej 40% jej powierzchni. Następnie płytę należy niezwłocznie przyłożyć do ściany i mocno docisnąć długą pacą drewnianą, aż do uzyskania równej powierzchni z sąsiednimi płytami. Płyty należy mocować ściśle jedna przy drugiej w jednej płaszczyźnie, z zachowaniem mijankowego układu styków pionowych.

Wykonywanie warstwy zbrojonej

Przy wykonywaniu warstwy zbrojonej zaprawę klejącą nakłada się na przyklejone wcześniej płyty styropianowe pionowymi pasami o szerokości siatki zbrojącej, zaczynając od góry ściany przy zachowaniu grubości warstwy około 2-3 mm. Następnie należy wtopić w nią rozwieszony pas siatki, wciskając siatkę za
pomocą packi. Siatka powinna być napięta i całkowicie zatopiona w masie klejowej. W celu wyrównania powierzchni i całkowitego zakrycia siatki należy nanieść kolejną warstwę kleju, tak aby po ostatecznym zagładzeniu grubość warstwy klejowej wynosiła 3-4 mm. Powierzchnia kleju musi być równa i gładka, a siatka powiązana z poprzednim pasem na zakładkę co najmniej 10 cm.

Dane techniczne

Shopping Cart
Scroll to Top