Polstyr S2 Klej do styropianu 25kg

Polstyr S2 Klej do styropianu 25kg

21,50  Brutto

Poprzednia najniższa cena: 21,50 .

Brak w magazynie

Producent:

Kod EAN:

Nie nadano

Numer katalogowy:

Opakowanie:

25 kg

Kolor:

Polstyr S2 Klej do styropianu 25kg służy do przyklejania płyt styropianowych do ocieplania ścian zewnętrznych budynków w metodzie lekkiej-mokrej. Jest składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem POLSTYR.

Używa się jej do przyklejania płyt styropianowych do podłoża (zewnętrznych ścian budynków) przy ocieplaniu budynków metodą ETICS. Klej do styropianu może być używany na ściany wykonane z elementów murowych (cegły, bloczki, kamień, itp.) lub z betonu (wylewanego na budowie lub w postaci elementów prefabrykowanych).

Swoje zastosowanie znajdzie zarówno na nowych ścianach pionowych, jak i przy renowacji już istniejących. Może być również stosowany  na powierzchniach poziomych oraz nachylonych, które nie są narażone na działanie opadów atmosferycznych.

Ocieplenie POLSTYR nie jest przeznaczone do zapewnienia szczelności konstrukcji budowlanej pod względem przenikania powietrza.

Polstyr S2 Klej do styropianu 25kg można stosować do przyklejania białych płyt styropianowych. Zaprawa jest suchą mieszanką wysokiej jakości spoiwa cementowego, kruszyw i środków modyfikujących. Jest produktem wydajnym, bardzo wygodnym i łatwym w użyciu.

Zaprawę cechuje bardzo dobra urabialność, elastyczność oraz przyczepność.

Właściwości:

– składnik zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem POLSTYR,

– jednostkowe opakowanie: worek papierowy 25 kg,

– zbiorcze opakowanie: paleta 42 worki x 25 kg,

– zużycie przy przyklejaniu płyt styropianowych: 4,5 – 5,5 kg/m2,

– wyrób zgodny z krajową oceną techniczną.

Karta techniczna Kleju do styropianu Polstyr S2

Waga 25 kg
Wymiary 53 × 30 × 16 cm

Sposób użycia

Przygotowanie podłoża

Mocowanie płyt styropianowych Zaprawa POLSTYR S2 ma bardzo dobrą przyczepność do nośnych podłoży, zwartych, suchych. Przed
przystąpieniem do prac należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich. „Głuche” tynki trzeba odkuć. Ubytki i nierówności podłoża należy wyrównać. Zanieczyszczenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powłoki malarskie i powłoki o niskiej przyczepności do podłoża należy
całkowicie usunąć, np. za pomocą myjek ciśnieniowych z dodatkiem środka do usuwania zanieczyszczeń. Miejsca będące siedliskiem mchów i glonów należy oczyścić, a następnie nasycić roztworem preparatu grzybobójczego. Stare, nieotynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powłoki malarskie należy obmieść z kurzu, a potem umyć wodą pod ciśnieniem i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Podłoża o dużej nasiąkliwości, np. mury z bloczków gazobetonowych, należy obficie zagruntować i pozostawić do wyschnięcia. Przyczepność do przygotowanego podłoża sprawdza się poprzez przyklejanie kostek styropianu 10×10 cm w kilku miejscach i ręczne ich odrywanie po 4-7 dniach. Nośność podłoża jest wystarczająca wtedy, gdy styropian ulega rozerwaniu. Jeśli styropian odrywa się łącznie z warstwą zaprawy, to dodatkowo należy stosować łączniki mechaniczne.

 

Przygotowanie masy klejącej

Zaprawę POLSTYR S2 wsypać do czystej, chłodnej wody w ilości 5,0 – 5,5 litra wody na 25 kg suchej mieszanki. Wymieszać przy pomocy wiertarki wolnoobrotowej z mieszadłem, aż do uzyskania jednolitej masy bez grudek, o pożądanej konsystencji. Następnie należy odczekać 5-10 minut i ponownie przemieszać. Wymieszaną masę klejącą należy zużyć w ciągu jednej godziny. Czas przydatności do użycia ulega zmianom w zależności od warunków atmosferycznych.

UWAGA! Produkt drażniący. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i natychmiast zasięgnąć porady lekarza. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

 

Montaż płyt styropianowych

Przy podłożach równych i gładkich przygotowaną masę klejącą POLSTYR S2 należy nakładać na całą powierzchnię płyty, a następnie „przeczesać” pacą zębatą 10 x 10 mm. W przypadku klejenia na nierównym podłożu masę klejącą POLSTYR S2 należy nakładać po obwodzie płyty pasem o szerokości 3-5 cm, a na pozostałej powierzchni w postaci 6-8 placków o średnicy około 8 cm, tak aby każdorazowo po dociśnięciu płyty klej pokrywał co najmniej 40% jej powierzchni. Następnie płytę  należy niezwłocznie przyłożyć do ściany i mocno docisnąć długą pacą drewnianą, aż do uzyskania równej powierzchni z sąsiednimi płytami. Płyty należy mocować ściśle jedna przy drugiej w jednej płaszczyźnie, z zachowaniem mijankowego układu styków pionowych.

Dane techniczne

Shopping Cart
Scroll to Top